Hondenschool Venlo
© Copyright 2023 Hondenschool Venlo® Praktijk voor gedragstherapie® KvK reg: 14104898 © Peter Smeets 2023 ®
Privacy Statement Hondenschool Venlo is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 14104898. Ten behoeve van onze cursusadministratie vragen wij persoonsgegevens van u die direct of indirect tot u herleidbaar zijn. Hondenschool Venlo is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze gegevens worden verzameld via de beveiligde site https://eu.jotform.com/PeterSmeets/Inschrijfformulier, en verstuurd aan info@hondenschool-venlo.nl Wij verzoeken u dit Privacy Statement goed door te lezen. Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Door het aanvinken van de akkoordverklaring op ons aanmeldingsformulier, verklaart u op de hoogte te zijn van dit Privacy Statement, onze wijze van verwerking van uw persoonsgegevens en onze Algemene Voorwaarden. 1 Algemeen Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect tot u herleidbaar zijn. Wij krijgen uw persoonsgegevens enkel via het door u ingevulde inschrijfformulier, waartoe u toegang krijgt via onze site www.hondenschool-venlo.nl. 2 Welke gegevens verwerken wij van u? Wij verwerken enkel gegevens, die voor onze administratie van belang zijn. 3 Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens? Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor doeleinden die verband houden met de cursusadministratie van onze hondenschool. Tevens gebruiken wij uw e-mailgegevens voor het versturen van cursusbescheiden, certificaten of nieuwsbrieven. 4 Cookies Hondenschool Venlo maakt geen gebruik van cookies. 5 Wie heeft toegang tot uw gegevens? Toegang tot uw persoonsgegevens hebben alleen de personen die een functie hebben binnen Hondenschool Venlo. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, zonder uw toestemming, tenzij wij dat nodig achten (a) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (b) om de nakoming af te dwingen van dit Privacy Statement. 6 Beveiliging van uw gegevens Van geen enkel gegevensverkeer over het internet kan gegarandeerd worden dat dit 100% veilig is. Wij zullen er naar streven uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, maar wij kunnen de veiligheid van uw gegevens, die u naar ons stuurt of vanaf de website verstuurt, niet 100% garanderen. Zodra wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we ons uiterste best om de veiligheid daarvan te verzekeren en om uw gegevens zoveel mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. Eenmaal per maand worden uw gegevens, zoals u die heeft vermeld bij de inschrijving voor een van onze cursussen, via https://eu.jotform.com/PeterSmeets/Inschrijfformulier, van deze server verwijderd. Uw gegevens blijven enkel in ons databestand gehandhaafd. 7 Contact U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of laten verwijderen of, corrigeren of anderszins aanpassen. U kunt hiertoe contact met ons opnemen, alsmede voor al uw andere vragen of opmerkingen over ons privacy beleid. Hondenschool Venlo, Meuleveldlaan 38 5926 SC Venlo info@hondenschool-venlo.nl
© Copyright 2023 Hondenschool Venlo® Praktijk voor gedragstherapie® KvK reg: 14104898 © Peter Smeets 2023 ®
Privacy Statement Hondenschool Venlo is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 14104898. Ten behoeve van onze cursusadministratie vragen wij persoonsgegevens van u die direct of indirect tot u herleidbaar zijn. Hondenschool Venlo is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze gegevens worden verzameld via de beveiligde site https://eu.jotform.com/PeterSmeets/Inschrijfformulier, en verstuurd aan info@hondenschool-venlo.nl Wij verzoeken u dit Privacy Statement goed door te lezen. Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Door het aanvinken van de akkoordverklaring op ons aanmeldingsformulier, verklaart u op de hoogte te zijn van dit Privacy Statement, onze wijze van verwerking van uw persoonsgegevens en onze Algemene Voorwaarden. 1 Algemeen Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect tot u herleidbaar zijn. Wij krijgen uw persoonsgegevens enkel via het door u ingevulde inschrijfformulier, waartoe u toegang krijgt via onze site www.hondenschool-venlo.nl. 2 Welke gegevens verwerken wij van u? Wij verwerken enkel gegevens, die voor onze administratie van belang zijn. 3 Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens? Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor doeleinden die verband houden met de cursusadministratie van onze hondenschool. Tevens gebruiken wij uw e-mailgegevens voor het versturen van cursusbescheiden, certificaten of nieuwsbrieven. 4 Cookies Hondenschool Venlo maakt geen gebruik van cookies. 5 Wie heeft toegang tot uw gegevens? Toegang tot uw persoonsgegevens hebben alleen de personen die een functie hebben binnen Hondenschool Venlo. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, zonder uw toestemming, tenzij wij dat nodig achten (a) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; (b) om de nakoming af te dwingen van dit Privacy Statement. 6 Beveiliging van uw gegevens Van geen enkel gegevensverkeer over het internet kan gegarandeerd worden dat dit 100% veilig is. Wij zullen er naar streven uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, maar wij kunnen de veiligheid van uw gegevens, die u naar ons stuurt of vanaf de website verstuurt, niet 100% garanderen. Zodra wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we ons uiterste best om de veiligheid daarvan te verzekeren en om uw gegevens zoveel mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. Eenmaal per maand worden uw gegevens, zoals u die heeft vermeld bij de inschrijving voor een van onze cursussen, via https://eu.jotform.com/PeterSmeets/Inschrijfformulier, van deze server verwijderd. Uw gegevens blijven enkel in ons databestand gehandhaafd. 7 Contact U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of laten verwijderen of, corrigeren of anderszins aanpassen. U kunt hiertoe contact met ons opnemen, alsmede voor al uw andere vragen of opmerkingen over ons privacy beleid. Hondenschool Venlo, Meuleveldlaan 38 5926 SC Venlo info@hondenschool-venlo.nl