© Copyright 2018 Hondenschool Venlo®Praktijk voor gedragstherapie®Trimsalon Chelsey's Coat Care® KvK reg: 14104898 © Peter Smeets 2018 ®
Op 25 mei jl. is in het Staatsblad het Besluit van 28 april 2018 houdende onder andere de wijzingen van het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn, gepubliceerd. Voor hondensport zijn de volgende bepalingen van belang: Artikel II Het Besluit houders van dieren wordt als volgt gewijzigd: Onderdeel A, onder g. het gebruik van of het vastbinden of aanlijnen van een dier met een voorwerp, waarmee het dier door middel van scherpe uitsteeksels pijn kan worden toegebracht; Onderdeel A , onder h. Het gebruik van  apparatuur waarmee een dier door middel van stroomstoten, elektromagnetische signalen of straling pijn kan worden toegebracht, met uitzondering van elektrische afrastering of omheining die is toegelaten voor het afzetten en omheinen van een perceel, en apparatuur, waarvan het gebruik is op het teweegbrengen van een gerechtvaardigde verandering in het gedrag van het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of dier of aantasting van het welzijn van het dier en de gebruiker van de apparatuur daartoe over voldoende deskundigheid beschikt. (beide onderdelen worden toegevoegd aan artikel 1.3 van het Besluit houder van dieren). Artikel III Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2018, met uitzondering van artikel I, onderdeel C en artikel II, onderdeel A, onder h, die in werking treden op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip, dat voor deze onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.   Samenvattend en belangrijk m.b.t. de prikband en de e-collar (teletac) : Het gebruik van de zgen. “prikband” is per 1 juli 2018 zonder uitzondering verboden. Het verbod op het gebruik van de zogenaamde e-collar (electronische / elektrische halsband) gaat voorlopig niet in, maar zal op een later tijdstip bij een afzonderlijk Koninklijk Besluit worden geregeld.   Link naar het Staatsblad waarin een en ander is verwoord : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-146.html
Pups kunnen altijd instromen Trekkende hond ? klik hier Geen bericht onvangen over uw aanmelding?
© Copyright 2015 Hondenschool Venlo®Praktijk voor gedragstherapie®Trimsalon Chelsey's Coat Care® KvK reg: 14104898 © Peter Smeets 2015 ®
Prikbanden verboden vanaf 1 juli 2018 Op 25 mei jl. is in het Staatsblad het Besluit van 28 april 2018 houdende onder andere de wijzingen van het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn, gepubliceerd. Voor hondensport zijn de volgende bepalingen van belang: Artikel II Het Besluit houders van dieren wordt als volgt gewijzigd: Onderdeel A, onder g. het gebruik van of het vastbinden of aanlijnen van een dier met een voorwerp, waarmee het dier door middel van scherpe uitsteeksels pijn kan worden toegebracht; Onderdeel A , onder h. Het gebruik van  apparatuur waarmee een dier door middel van stroomstoten, elektromagnetische signalen of straling pijn kan worden toegebracht, met uitzondering van elektrische afrastering of omheining die is toegelaten voor het afzetten en omheinen van een perceel, en apparatuur, waarvan het gebruik is op het teweegbrengen van een gerechtvaardigde verandering in het gedrag van het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of dier of aantasting van het welzijn van het dier en de gebruiker van de apparatuur daartoe over voldoende deskundigheid beschikt. (beide onderdelen worden toegevoegd aan artikel 1.3 van het Besluit houder van dieren). Artikel III Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2018, met uitzondering van artikel I, onderdeel C en artikel II, onderdeel A, onder h, die in werking treden op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip, dat voor deze onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.   Samenvattend en belangrijk m.b.t. de prikband en de e-collar (teletac) : Het gebruik van de zgen. “prikband” is per 1 juli 2018 zonder uitzondering verboden. Het verbod op het gebruik van de zogenaamde e-collar (electronische / elektrische halsband) gaat voorlopig niet in, maar zal op een later tijdstip bij een afzonderlijk Koninklijk Besluit worden geregeld.   Link naar het Staatsblad waarin een en ander is verwoord : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-146.html
info@hondenschool-venlo.nl