Algemene Voorwaarden Hondenschool Venlo Aansprakelijkheid 1. Cursisten dienen W.A.-verzekerd te zijn voor hun hond(en); 2. Hondenschool Venlo en haar instructeurs/ trices kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan  cursisten, dan wel aan de hond of eigendommen van cursisten  toegebracht door hond(en) van andere eigenaren c.q. aan derden; Administratief 1. Door u in te schrijven voor één van onze cursussen verklaart u bekend te zijn met onze Huisregels. 2. Aanmelding voor cursussen is online, via de website,  mogelijk.  3. Indien er onvoldoende cursisten zijn aangemeld voor een  cursus, behoudt Hondenschool Venlo zich het recht voor om  een cursus te annuleren of op een later tijdstip te plaatsen,  waarbij evt. reeds betaalde cursusgelden zullen worden  gerestitueerd of meegenomen naar de latere datum. 4. Inschrijving voor een cursus verplicht u tot betaling van het  cursusgeld . 5. Er kan slechts worden afgezien van de verplichting tot  betaling indien daarvoor naar oordeel van de hondenschoolhouder bijzondere omstandigheden zijn aan te  voeren. Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse  beëindiging of gedeeltelijk niet volgen van een cursus is niet  mogelijk. Bij het geheel niet volgen van de cursus brengen  wij 25% van het cursusgeld in rekening. 6. Afmeldingen:       Bij verhindering verzoeken wij u dit van tevoren te  melden.         Verzuimde lessen zonder afmelding door de cursist, komen te vervallen.  7. Vanwege Hondenschool-Venlo uitgevallen lessen  worden in onderling overleg met de cursisten op een andere datum ingehaald. 8.   Check uw email voordat u naar de les komt. Leswijzigingen ed worden per email aan u doorgegeven. Gezondheid 1. Loopse teven kunnen worden toegestaan tijdens de  lessen. Dit is naar het oordeel van de instructiemedewerker Hierdoor gemiste lessen kunnen uiteraard altijd worden  ingehaald. 2. Een kennelhoestenting wordt aangeraden. 3. Bij besmettelijke ziektes zoals oormijt, kennelhoest, bacteriële  infecties e.d. dient u contact op te nemen met de  hondenschool. U kunt pas weer deelnemen aan de cursus als  u hond weer gezond is verklaard door uw dierenarts 4. Uw hond heeft de bij de leeftijd passende inentingen gehad en u kunt  als bewijs hiervoor heinentingsboekje tonen. Verantwoordelijkheid 1. Honden dienen bij het betreden en verlaten van het terrein  aangelijnd te zijn. 2. Honden mogen alleen los van de lijn indien de instructeur daar  toestemming voor  geeft. 3. Aangeraden wordt uw hond goed uit te laten voor de les. Mocht  er desondanks toch een ongelukje gebeuren op het  trainingsterrein, dan dient u dit zelf op te ruimen. Voor  opruimspullen dient u zelf zorg te dragen. 4. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele  schade die u en uw hond veroorzaken aan andere cursisten, instructeur, en/of deelnemende honden enz.  Deelname is derhalve geheel voor eigen risico. Controleer daarom uw AVP-verzekering  (AansprakelijkheidsVerzekering  Particulieren). Gedrag 1. Tijdens de cursussen is het niet toegestaan te roken of  alcoholhoudende dranken te nuttigen. 2. De lessen beginnen op tijd. Te laat komen werkt zeer storend;  wacht dan ook aan de zijlijn op een teken van de  cursusleider. 3. Het gebruik van lichamelijke correcties is op de  hondenschool niet toegestaan. Dit zal verwijdering van de cursus tot gevolg hebben zonder dat recht op restitutie van  lesgeld bestaat. 4. Agressieve honden (naar mensen en/of andere honden)  worden niet getolereerd in de groep. Voor deze honden  zal een passende oplossing worden gevonden. Materiaal 1. Tijdens de cursussen dient er gewerkt te worden met een goed  passende halsband en een lijn van 1.80 - 2.00 meter. Het  gebruik van andere, dan door de hondenschool  voorgeschreven halsbanden, riemen e.d. kan niet worden  toegestaan. 2. Streng verboden zijn prikbanden, stroombanden, e-collars, slip- of wurgkettingen of banden en enige vorm van lichamelijke en geestelijke mishandeling van de hond. Daar waar onze huisregels niet voorzien, is de beslissing van de  hondenschoolhouder bindend.
© Copyright 2018 Hondenschool Venlo®Praktijk voor gedragstherapie®Trimsalon Chelsey's Coat Care® KvK reg: 14104898 © Peter Smeets 2018 ®
Algemene Voorwaarden Hondenschool Venlo Aansprakelijkheid 1. Cursisten dienen W.A.-verzekerd te zijn voor hun hond(en); 2. Hondenschool Venlo en haar instructeurs/ trices kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade  aan cursisten, dan wel aan de hond of eigendommen van cursisten toegebracht door hond(en) van andere eigenaren c.q. aan derden; Administratief 1. Door u in te schrijven voor één van onze cursussen verklaart u bekend te zijn met onze Huisregels. 2. Aanmelding voor cursussen is online, via de website, mogelijk.  3. Indien er onvoldoende cursisten zijn aangemeld voor een cursus, behoudt Hondenschool Venlo zich het recht voor om een cursus te annuleren of op een later tijdstip te plaatsen, waarbij evt. reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd of meegenomen naar de latere datum. 4. Inschrijving voor een cursus verplicht u tot betaling van het cursusgeld . 5. Er kan slechts worden afgezien van de verplichting tot betaling indien daarvoor naar oordeel van de hondenschoolhouder bijzondere omstandigheden zijn aan te voeren. Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging of gedeeltelijk niet volgen van een cursus is niet mogelijk. Bij het geheel niet volgen van de cursus brengen wij 25% van het cursusgeld in rekening. 6. Afmeldingen: Bij verhindering verzoeken wij u dit van tevoren te melden.  Verzuimde lessen zonder afmelding door de cursist, komen te vervallen. 7. Vanwege Hondenschool-Venlo uitgevallen lessen worden in onderling overleg met de cursisten op een andere datum ingehaald. 8.   Check uw email voordat u naar de les komt. Leswijzigingen ed worden per email aan u doorgegeven. Gezondheid 1. Loopse teven kunnen worden toegestaan tijdens de lessen. Dit is naar het oordeel van de instructiemedewerker. Hierdoor gemiste lessen kunnen uiteraard altijd worden ingehaald.